About

Mình tên là Việt, Nickname là Kevin. Mình xây dựng blog này để chia sẻ những gì mình trải nghiệm với cloud. Hy vọng những chia sẻ này có thể giúp cho các bạn rút ngắn tới gian tiếp cận với những điều mới mẻ này.

Hãy cùng học tập, chia sẻ và phát triển!

Kevin,

Email: [email protected]

Happy Clouding!

2020

%d bloggers like this: