11 Dịch vụ AWS Serverless xịn nên sử dụng trong kiến trúc cloud

Serverless services là những dịch vụ thuộc dạng fully managed services có nghĩa là mọi thứ liên quan đến hạ tầng underlying hardware, provision, maintenance, patching, hay thậm chí cao hơn về bảo mật sử dụng cũng được AWS làm sẵn cho mình. Serverless có thể gọi là lý tưởng cho các developer thay vì nỗi lo về máy chủ cấp phát, cấp phát có thừa hay quá thiếu hay không, sau khi đưa vào sử dụng có cần phải update, upgrade patching gì không (Đây thực sự là ác mộng với các bạn developer mà ko rành về hạ tầng, về CLI, shell này nọ).

AWS hiểu được điều này và offer một số dạng dịch vụ gọi là serverless như thế.

Serverless là gì?

Serverless dịch Tiếng Việt là “Phi máy chủ” nhưng dịch ra có vẻ hơi ngớ ngẩn, mình cũng không biết dịch sao cho thoát nghĩa. Serverless không phải là không có máy chủ theo nghĩa đen, bản chất của serverless nằm lớp bên dưới vẫn là các máy chủ, nhưng AWS làm cho việc này một cách mờ đi (transparency hay invisibility) và tự động quản lý vận hành lớp hạ tầng này miễn sao cung cấp đủ capacity như thiết kế cho bạn.

AWS Serverless

Definition of serverless computing: Serverless computing is a cloud computing execution model in which the cloud provider allocates machine resources on demand, taking care of the servers on behalf of the their customers – Wikipedia

 • Serverless refers to applications where the management and allocation of servers and resources are completely managed by the cloud provider. – Serverless-Stack
 • Serverless is a cloud-native development model that allows developers to build and run applications without having to manage servers. There are still servers in serverless, but they are abstracted away from app development. – Redhat

Kevin tập trung vào việc phát triển các product sử dụng Cloud Native cho nên luôn ưu tiên các dịch vụ Serverless trong kiến trúc của mình để tăng tốc độ phát triển, dễ dàng scaling, và chi phí cũng rẻ hơn rất nhiều so với cách làm Cloud truyền thống.

Nào, mình cùng điểm qua các dịch vụ AWS Serverless hiện có nào:

1. AWS Lamda

Type: Compute Services

Description: Chạy code không cần quan tâm đến máy chủ, hỗ trợ coding bằng các ngôn ngữ phổ biến như: Python, Node.js, Go, Java. Đặc biệt hơn từ 2020 Lambda mở rộng năng lực tới 6vCPU và 10GB RAM và hỗ trợ chạy docker.

Pricing Model:

 • Number of requests
 • Duration of execution

Reference: https://aws.amazon.com/lambda/

2. Amazon API Gateway

Type: API, proxy

Description: Giúp bạn triển khai các API ở quy mô lớn, hỗ trợ Restfull và Websocket APIs,

Pricing Model:

 • Number of requests
 • Caching

Reference: https://aws.amazon.com/api-gateway/

3. Amazon DynamoDB

Type: NoSQL DB

Description: Dịch vụ CSDL NoSQL của AWS, hỗ trợ keyvalue-pair và document DB. Đây là loại cơ sở dữ liệu có tốc độ truy xuất rất nhanh tính bằng single-digit-milisecond, nếu kết hợp thêm Cache của DAX nữa sẽ giảm xuống còn micro-milisecond, có thể scale tới 20 triệu request per second.

Pricing Model (on-demand and provisioned):

 • Write Capacity Unit
 • Read Capacity Unit
 • Storage
 • Data Transfer
 • etc

Reference: https://aws.amazon.com/dynamodb/

4. Amazon EventBridge

Type: Controller

Description: Amazon EventBridge được xem như event bus là nơi tập trung sự kiện của nhiều loại ứng dụng SaaS và AWS Services. EventBridge thu thập các sự kiện từ nhiều loại ứng dụng như Zendesk, Datadog, Pagerduty và route các dữ liệu này đến AWS Lambda. Mình cũng có thể setup các rule để route dữ liệu này đến các ứng dụng khác nhau. EventBridge giúp bạn build các ứng dụng hướng sự kiện (event-driven-application). EventBridge schema hỗ trợ Python, Typescript, Java giúp developer thuận tiện trong quá trình phát triển ứng dụng.

Pricing Model:

 • Pay for events to your event bus
 • Events ingested to Schema Discovery
 • Event Replay

Reference: https://aws.amazon.com/eventbridge/

5. Amazon SNS (Simple Notification Service)

Type: Messaging

Description: dịch vụ messaging pub/sub hỗ trợ SMS, Email, mobile push notification.

Pricing Model:

 • Number of requests
 • Notification deliveries
 • Data Transfer

Reference: https://aws.amazon.com/sns/

6. Amazon SQS (Simple Queue Service)

Type: Messaging, Queuing

Description: Message queue, xây dựng các hàng chờ cho các thông tin giúp decoupling nhiều nhóm dịch vụ, cũng là cách giúp các ứng dụng triển khai trên cloud tăng tính Reliable. SQS hỗ trợ standard queue để tăng tối đa throughput và FIFO queue để đảm bảo message được delivery chính xác một lần theo thứ tự gởi đi.

Pricing Model:

 • Number of requests
 • Data Transfer

Reference: https://aws.amazon.com/sqs/

7. Amazon S3 (Simple Storage Service)

Type: Storage

Description: Dịch vụ lưu trữ file dạng đối tượng (Object). S3 cung cấp khả năng lưu trữ vô hạn trong mỗi bucket, mỗi file lưu trữ có thể tới 5TB, quản lý dễ dàng thông qua AWS Management Console, API và CLI. S3 cũng dễ dàng tích hợp các dịch vụ AWS khác rất sâu như dịch vụ về governance, phân tích dữ liệu, machine learning, web integration…

Pricing Model:

 • Storage actual usage
 • Request type (PUT, GET, LIST…)
 • Data transfer
 • Retrieving

Reference: https://aws.amazon.com/s3

8. AWS AppSync

Type: API, Mobile service

Description: AppSync là dịch vụ AWS cho phép xây dựng các ứng dụng dạng real-time communication như data-driven mobile app hay web app với sự hỗ trợ của của GraphQL APIs.

Pricing Model:

 • Query operation
 • Data modification operation
 • real-time update data

Reference: https://aws.amazon.com/appsync/

9. AWS Fargate

Type: Compute, container

Description: Serverless compute khi dùng với container. Fargate có thể dùng với cả EKS và ECS (orchestration)

Pricing Model:

 • Resource vCPU per hour
 • Resource RAM per hour

10. AWS Step Function

Type: Controller, Cron job

Description: Đã qua cái thời mà viết các cron job ở hệ điều hành rồi rẽ nhánh theo các business logic tương ứng. AWS Step Function là dịch vụ giúp bạn build các ứng dụng xử lý logic theo các bước nhảy thời gian thông qua các state machine. Đây là dịch vụ rất rất đỉnh.

Pricing Model:

 • State Transition.

Reference: https://aws.amazon.com/step-functions/

11. Amazon RDS Aurora Serverless

Type: Database, SQL

Description: Aurora là một loại engine trong Amazon RDS được đưa ra bởi AWS (AWS Property). Aurora MySQL nhanh 5x so với MySQL thông thường và 3x so với Postgres. Khác với DynamoDB, Aurora là SQL service. Một ứng dụng lớn bạn có thể phải kết hợp nhiều loại DB services để đem lại hiệu năng tốt nhất.

Pricing model:

 • ACU (Aurora Capacity Unit)
 • Storage

Reference: https://aws.amazon.com/rds/aurora/serverless/

Conclusion

Kevin tin rằng sẽ ngày càng có nhiều dịch vụ hướng Serverless và chi phí sử dụng cloud ngày càng được tối ưu có lợi cho người dùng. Cảm ơn vì AWS, Azure, GCP đang ngày càng đưa ra nhiều dịch vụ cloud tốt.

Have fun!

%d bloggers like this: