AWS ELB – Cross Zone Load Balancing là gì?

Tiếp theo serie bài về ELB, Kevin hôm nay chia sẻ về Cross Zone Load Balancing hay còn gọi là cơ chế phân tải giữa nhiều Zone (AZ) và làm sao làm chủ cơ chế này trong các kiến trúc High Available, Resiliency và Fail tolerance.

ELB Working Scope

Trước hết các bạn cần keep in mind là ELB hoạt động trong phạm vi một Region, có nghĩa là ELB có thể phân phối traffic đến nhiều instances trong các AZ khác nhau.

Nhưng AWS có một khái niệm to hơn nữa là Region, vậy ELB có thể phân phối traffic giữa nhiều Region khác nhau hay không? Ví dụ: Bạn triển khai website công ty một ở Singapore Region, một ở Toky Region để đảm bảo tính sẵn sàng nếu cả 1 Region bị down. Việc phân phối giữa Tokyo Region và Singapore Region có thể dùng ELB hay không?

Trả lời: Việc phân phối lưu lượng giữa các Vùng (region) có thể được nhưng không phải thông qua ELB. Mà thông qua một dịch vụ khác là Route 53, Kevin sẽ cover ở một chuỗi bài về routing policy.

Với AWS và khi thi chứng chỉ AWS bạn cần nắm một dịch vụ phạm vi hoạt động ở tầm nào:

  • Global Specific
  • Region Specific
  • AZ Specific

Trong đề thi AWS cũng cố gắng cheat các bạn rất nhiều khi đưa thông tin rối loạn, việc nắm rõ phạm vi hoạt động của từng loại dịch vụ cũng hỗ trợ các bạn loại bỏ các thông tin nhiễu loạn này.

Tóm lại, ELB là dịch vụ hoạt động ở tầm Region (Region Specific). Liên quan tới bài này về ELB Cross Zone Load Balancing là khả năng phân phối traffic đến các Zone.

ELB – Cross Zone Load Balancing

Mặc định ELB sẽ phân phối traffic nhận được ngang bằng giữa các AZ.

Ví dụ: ELB configure ở AZ1 và AZ2 thì sẽ có 50% traffic đến AZ1 và 50% đến AZ2. Việc này đơn giản nhưng có thể gây kết quả không tốt khi AZ1 mình có nhiều instances hơn AZ2 chẳng hạn.

Điều này xảy ra bởi vì tính năng Cross Zone Load Balancing được disable mặc định ở ELB. Do đó, ELB chỉ nhìn vào có bao nhiêu AZ mình phải phân phối chứ ko nhìn vào bao nhiêu instances under mình.

Cross zone load balancing:

  • Disabled by default
  • When enabled, ELB will distribute traffic evenly between registered EC2 instances
  • Eg: You have 5 EC2 instances at AZ1 and 3 EC2 instances at AZ2, cross zone load balancing is enabled. Traffic will be distributed evenly between 8 EC2 instances.

Conclusion

Mặc định tính năng Cross Zone Load Balancing được disable trên ELB, để route một cách công bằng đến các EC2 đằng sau bạn nên enable tính năng này để đảm bảo performance của kiến trúc được như thiết kế.

%d bloggers like this: